by
on
under
Permalink

Organisera ditt skrivbord

Att ha ett organiserat skrivbord är oerhört viktigt. De flesta är nog medvetna om hur mycket enklare allt blir när allt finns på sin plats. Däremot är det nog få som vet att stökiga skrivbord kan leda till sämre hälsa. I studier har det nämligen påvisats att man lider större risk att drabbas av stress och sjukdomar när man har ett stökigt skrivbord.

Det mänskliga psyket är komplicerat men det är egentligen inte så svårt att förstå att man blir stressad när det är rörigt runtomkring en. Ju bättre ordning du har på ditt skrivbord desto enklare blir det att hitta saker och ting. Du blir inte lika stressad då du har en struktur som gör det enkelt att hitta dina dokument och annat på skrivbordet.

Oreda

Hur kan du städa upp ditt skrivbord?

Du städar och organiserar ditt skrivbord samtidigt och det görs i flera steg. Det första är att dela upp dokumenten i olika kategorier. Det ska vara lätt att veta var någonting är. För att sedan kunna behålla det organiserat är det viktigt att sätta in dokumenten i tydligt märkta mappar och pärmar. Du kan köpa kontorsvaror över internet. Hos Kalenderkungen hittar du många olika alternativ i varierande färger.

Att ha olika färger för olika saker är en bra idé. Räkningar kan exempelvis hamna i en blå pärm, försäkringsdokument i en grön, kvitton i en gul – och så vidare. Organisera papperen kronologiskt i mappen eller pärmen. Då hitta du det du behöver. Att organisera skrivbordet kan ta lite tid men det är något du får igen flerfalt i längden.

Skaffa också en bra hurts som du kan använda till att förvara kontorsmaterial som pennor, häftstift, hålslagare, kuvert och frimärken i. Skaffa dig förvaring för olika typer av dokument. Olika typer av dokument har olika platser. Se också till att skaffa dig en dokumentförstörare så du kan rensa ut sådant som är inaktuellt. Med en förstörare så säkerställer du att det är ordentligt sönderrivet och inte går att se vad som varit på dokumentet.

Det kan gå bra att ha ett stökigt skrivbord när det inte är stressigt. Men när något inträffar eller man får en deadline så kan det snabbt kännas omöjligt på grund av att man inte har sina papper organiserade.